Ploty / Špičková kvalita plotov z drevoplastu

Ploty WPC/ 120 x 11 mm & 90 x 15 mm